Vendime

Joana Nano - Ekskluzive.al

Ankuesi: Joana Nano
Kundër: Ekskluzive.al
Shkelja: Neni 1, 9
Vendimi: Miratohet

Më Shumë
Joana Nano - Tellalli.al

Ankuesi: Joana Nano
Kundër: Tellalli.al
Shkelja: Neni 1, 9
Vendimi: Miratohet

Më Shumë
Selvije Hoxha - Emisioni "Pa Gjurme"

Ankuesi: Av. Marina Jaho përfaqësuesja e znj. Selvije Hoxha
Kundër: Emisionit “Pa Gjurmë”
Shkelja: Neni 1, 9
Vendimi: Miratohet

Më Shumë
Dhurata Deda - Emisioni "Stop"

Ankuesi: Dhurata Deda
Kundër: Emisionit "Stop"
Shkelja: Neni 1
Vendimi: Nuk miratohet

Më Shumë
Kolektivi Feminist - EuroNews Albania

Ankuesi: Kolektivi Feminist
Kundër: Euronews Albania dhe emisionit “NOW me Erla
Mëhillin”
Shkelja: Neni 9
Vendimi: Nuk miratohet

Më Shumë
Dren Paca - Pamfleti.net

Ankuesi: Dren Paca
Kundër: Pamfleti.net
Shkelja: Neni 1
Vendimi: Miratohet

Më Shumë
Mirela Jaupi - Joq Albania

Ankuesi: Mirela Jaupi
Kundër: Joq Albania
Shkelja: Neni 14
Vendimi: Miratohet

Më Shumë
Grupi Balfin - Sot.com.al 2

Ankuesi: Departamenti i Komunikimit Grupi Balfin
Kundër: Sot.com.al
Shkelja: Neni 2
Vendimi: Miratohet

Më Shumë
Grupi Balfin - Sot.com.al 1

Ankuesi: Departamenti i Komunikimit Grupi Balfin
Kundër: Sot.com.al
Shkelja: Neni 2
Vendimi: Miratohet

Më Shumë
Vasilika Hysi - Joq Albania

Ankuesi: Vasilika Hysi
Kundër: Joq Albania
Shkelja: Neni 1, 9
Vendimi: Miratohet

Më Shumë
1 2 3 6
Aleanca për Media Etike është një grup vullnetar i mediave shqiptare të përkushtuara për të zbatuar rigorozisht Kodin e Etikës së Gazetarit. Anëtarët zbatojnë vendimet për shkelje në raportim të marra nga Bordi të Etikës, i përzgjedhur nga anëtarët e AME-s.
Kjo faqe interneti është ndërtuar me mbështetjen e UNESCO-s si pjesë e projektit të financuar nga BE-ja "Ndërtimi i besimit në media në Evropën Juglindore dhe Turqi". Përmbajtja e publikuar në këtë faqe interneti nuk përfaqëson pikëpamjet e UNESCO-s, as të Bashkimit Evropian. .